Bulimia

Nazywana jest inaczej żarłocznością psychiczną, jest obok anoreksji, jednym z najczęściej występujących zaburzeń odżywiania. Choroba polega na koncentrowaniu życia wokół jedzenia, z równoczesnym pilnowaniem masy ciała oraz występującymi niekontrolowanymi atakami tzw. żarłoczności, po których podejmuje się czynności mające na celu pozbycia się przyjętego w nadmiernych ilościach pokarmu.

Wyróżnia się dwa rodzaje bulimii

 • Przeczyszczająca – chory po objadaniu się wymusza wymioty i zażywa środki przeczyszczające,
 • Nieprzeczyszczające – chory, po okresie przyjmowania ogromnych ilości jedzenia, stosuje głodówki lub bardzo ścisłe diety odchudzające.

Osoba dotknięta tym zaburzeniem przechodzi następujące etapy:

 • Okresy objadania się,
 • Okresy stosowania głodówek,
 • Depresja, niepokój,
 • Rozdrażnienie,
 • Wyobcowanie,
 • Zerwanie kontaktów towarzyskich oraz wahania masy ciała.

Różnice pomiędzy bulimią i anoreksją

Podobnie, jak w przypadku anoreksji, osoby dotknięte bulimią mają niską samoocenę, a ich dobre samopoczucie uzależnione jest od wyglądu i wagi ciała.

Anoreksja i bulimia to dwa rodzaje zaburzeń odżywiania, które mają dużo cech wspólnych. Należy do nich m.in. ciągła obawa przed przybraniem na wadze i skupienie uwagi głównie na wyglądzie. Różnica natomiast polega głównie na tym, że osoby dotknięte bulimią często mają prawidłową wagę (nie są wychudzone), natomiast w przypadku anoreksji chory się nie objada, a wręcz unika jedzenia.

Jak reagować?

W sytuacji, kiedy zauważasz u podopiecznego (zucha/harcerza) objawy mogące wskazywać na anoreksję lub bulimię, niezwłocznie porozmawiaj z jego rodzicami lub opiekunem prawnym. Po spotkaniu sporządź notatkę, która powinna być podpisana przez osobę, z którą rozmowa została przeprowadzona. W sytuacji, kiedy rodzice czy opiekun prawny nie reagują, zgłoś się do pedagoga szkolnego – również sporządź notatkę ze spotkania i poproś o potwierdzenie, że pedagog przyjął zgłoszenie. Jednocześnie poinformuj o sytuacji swojego bezpośredniego przełożonego czy Komendanta Hufca, szczególnie jeśli dziecko wyjeżdża na obóz.

Jeśli masz wątpliwości postępuj zgodnie z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych.

Literatura

 • Agnieszka Sztyler-Turovsky, Nastolatki na głodzie, Wyd. Burda Publishing Polska, 2014
 • Beata Szurowska, Anoreksja i bulimia. Śmiertelne sposoby na życie., Wyd. Harmonia, 2011
 • Heidi Hassenmüller, W sidłach anoreksji, Wyd. Ossolineum, 2003

Linki

Bulimia