Integracja nowego członka drużyny

Gdy po naborze do drużyny/gromady przychodzi kilka nowych osób, proces adaptacji  i integracji dzieci wydaje się być prostszy niż w sytuacji, gdy do drużyny/gromady dołącza jedna osoba. Nowe dzieci, będąc w podobnej sytuacji, wspierają się nawzajem, budując między sobą relacje i wspólnie poznając nowe dla nich sytuacje związane z działalnością drużyny.   Jak wesprzeć dziecko, gdy jest jedynym nowym członkiem gromady/drużyny?  Pamiętaj, że integracja to proces, na […]

Agresja pomiędzy harcerzami/zuchami.

Agresywne zachowanie to takie, które wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną (powoduje cierpnienie) drugiej osobie. Gdy dochodzi do agresywnych zachowań pomiędzy członkami drużyny/gromady oznacza to, że dzieci są w konflikcie. Zapewne sytuacja ta wiąże się z silnymi emocjami. Dziecko zachowujące się agresywnie rozpaczliwie próbuje o coś zadbać i nie radząc sobie  z sytuacją, wybiera zachowanie trudne, a nawet krzywdzące dla otoczenia.   Jak pomóc harcerzom/zuchom w sytuacji, gdy dochodzi do zachowań agresywnych?  […]

Konflikty w drużynie

Tam, gdzie jest zespół ludzi pojawiają się konflikty (różnice zdań). Są one naturalnym zjawiskiem w grupie  i nie trzeba się ich bać. Warto na nie spojrzeć jak na możliwość lepszego poznania siebie nawzajem.   Co możesz zrobić, by w sytuacji wystąpienia konfliktu wesprzeć swoich harcerzy/zuchy?  Pozostań obiektywny(a), nie stawaj po żadnej ze stron, nawet, jeśli uważasz, że któraś osoba biorąca udział w konflikcie ma rację. Pamiętaj, […]

Dyskryminacja

Dyskryminacja to taka sytuacja, w której osoba jest odrzucana, nieprzychylnie traktowana  z uwagi na jakąś jej cechę. Sytuację taką często odbieramy jako niesprawiedliwą i krzywdzącą. Gdy dochodzi do takich zachowań wśród naszych zuchów lub harcerzy, należy reagować. Każdy członek drużyny ma prawo do życia w szacunku i godności, a naszym zadaniem jako wychowawców jest wspierać podopiecznych w kształtowaniu takich cech.   Dlaczego dzieci […]