Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm to choroba polegająca na utracie zdolności do kontrolowania ilości spożytego alkoholu. To choroba całej rodziny. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny prowadzi do wywołania u pozostałych następujących objawów: strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, wstyd, upokorzenie. Może się zdarzyć, że taka rodzina czuje się napiętnowana, co może prowadzić do wycofania się ich z życia […]

Śmierć w rodzinie

Śmierć osoby bliskiej jest bardzo trudnym momentem w życiu. Nie można się na nią przygotować i trudno się z nią pogodzić. Śmierci towarzyszy żałoba – to czas smutku, złości, cierpienia. Ludzie przeżywają żałobę tak jak potrafią – płaczą, złoszczą się, zamykają się  w sobie lub potrzebują wielu rozmów z innymi ludźmi, czasem nie chcą jeść, czasem jedzą bardzo […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie może przyjmować różne formy: Fizyczna – naruszanie nietykalności fizycznej drugiej osoby np. kopanie, duszenie, policzkowanie, popychanie, odpychanie, bicie przedmiotami, duszenie, parzenie, przypalanie itp.  –  powodująca nieprzypadkowe urazy. Psychiczna – naruszenie godności osobistej, które prowadzi do znaczącego obniżenia możliwości prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Przemoc psychiczna może występować m. in. w postaci: wyśmiewania, zniesławiania, […]