Dyskryminacja

Dyskryminacja to taka sytuacja, w której osoba jest odrzucana, nieprzychylnie traktowana  z uwagi na jakąś jej cechę. Sytuację taką często odbieramy jako niesprawiedliwą i krzywdzącą. Gdy dochodzi do takich zachowań wśród naszych zuchów lub harcerzy, należy reagować. Każdy członek drużyny ma prawo do życia w szacunku i godności, a naszym zadaniem jako wychowawców jest wspierać podopiecznych w kształtowaniu takich cech.  

Dlaczego dzieci i młodzież dyskryminują innych?  

Najczęściej do sytuacji dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży dochodzi z powodu strachu, braku wiedzy, naturalnego konserwatyzmu dotyczącego poglądów. Czasem są to poglądy rodziców, które dzieci powielają i przyjmują za swoje. 

Co można zrobić, gdy zauważamy element dyskryminacji?  

  • Powiedz, co czujesz, słysząc takie słowa/widząc taką sytuację. Może jest to smutek, ból, złość, poruszenie. Warto powiedzieć, dlaczego takie odczucia w nas się pojawiają, np. czuję smutek, bo chciałabym, żeby w naszej drużynie wszyscy czuli się bezpiecznie i byli traktowani z szacunkiem.  
  • Stanowczo sprzeciwiaj się dyskryminacji. Jednocześnie nie oceniaj człowieka, tylko konkretne zachowanie i nie dyskryminuj.  
  • Zaopiekuj się osobą dotkniętą dyskryminacją, zauważ to, co przeżywa. Daj jej możliwość wyrażenia swoich odczuć. Zapytaj, czy chciałaby, aby porozmawiać z całą grupą. Zanim zaczniesz rozmawiać z całą drużyną/gromadą, upewnij się czy osoba dotknięta dyskryminacją jest na to gotowa. 
  • Zaproponuj rozmowę osobie, która w danej sytuacji była agresorem – dyskryminowała. Pamiętaj, że ta osoba również przeżywa trudne emocje. Wysłuchaj jej i daj szansę na wyrażenie jej poglądów, obaw. Nie zmuszaj do zmiany zdania, jednocześnie jasno określ, jakie zasady panują w waszej drużynie/gromadzie.  
  • Możesz przeprowadzić zajęcia dotyczące relacji, komunikacji, tolerancji, otwartości. Zwróć uwagę na integrację i budowanie relacji w drużynie/gromadzie. Być może jest to czas, w którym dla Twojej drużyny/gromady najważniejsza będzie praca nad budowaniem pozytywnych relacji.  
Dyskryminacja