Integracja nowego członka drużyny

Gdy po naborze do drużyny/gromady przychodzi kilka nowych osób, proces adaptacji  
i integracji dzieci wydaje się być prostszy niż w sytuacji, gdy do drużyny/gromady dołącza jedna osoba. Nowe dzieci, będąc w podobnej sytuacji, wspierają się nawzajem, budując między sobą relacje i wspólnie poznając nowe dla nich sytuacje związane z działalnością drużyny.  

Jak wesprzeć dziecko, gdy jest jedynym nowym członkiem gromady/drużyny? 

  • Pamiętaj, że integracja to proces, na który potrzeba czasu. Nie przyspieszaj i daj czas zarówno już doświadczonym członkom drużyny, jak i nowej osobie.  
  • Sprawdź czy w drużynie jest ktoś, kto mógłby indywidualnie zaopiekować się nowym członkiem. Możesz poprosić, żeby razem wykonali zadanie międzyzbiórkowe czy pracowali w parze podczas zbiórki. 
  • Organizuj dla drużyny/gromady zabawy w ruchu, budzące dużo spontanicznej radości, warto, aby były kooperatywne (opierały się o współpracę, a nie o współzawodnictwo). 
  • Zadbaj o to, aby podczas spotkań nie pojawiały się zabawy/zadania, które wymagają bliższej znajomości, które przekraczałyby granicę komfortu fizycznego i emocjonalnego.  
  • Bądź uważny na potrzeby nowego członka drużyny, ale nie zaniedbuj też znanych Ci już dzieci.  
  • Nawiąż kontakt z rodzicami nowego członka drużyny.  
  • Jeśli pomiędzy nowym członkiem drużyny, a pozostałymi pojawia się konflikt, skorzystaj z podpowiedzi na portalu dotyczącym konfliktowych sytuacji.   

Bibliografia  

  • A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,   Media Rodzina, Poznań 1998. 
Integracja nowego członka drużyny