Konflikty w drużynie

Tam, gdzie jest zespół ludzi pojawiają się konflikty (różnice zdań). Są one naturalnym zjawiskiem w grupie  
i nie trzeba się ich bać. Warto na nie spojrzeć jak na możliwość lepszego poznania siebie nawzajem.  

Co możesz zrobić, by w sytuacji wystąpienia konfliktu wesprzeć swoich harcerzy/zuchy? 

  • Pozostań obiektywny(a), nie stawaj po żadnej ze stron, nawet, jeśli uważasz, że któraś osoba biorąca udział w konflikcie ma rację. Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest pomóc harcerzom/zuchom dojść do porozumienia. Nie stawaj się stroną konfliktu (jedną z osób, która bierze udział w sporze).  
  • Poproś, aby każde z dzieci po kolei opowiedziało, o co chodzi w danej sytuacji. Nie pouczaj, staraj się zrozumieć.  
  • Kiedy dzieci już opowiedzą o tym, jak widzą tę sytuację, zapytaj czy mają jakiś pomysł na rozwiązanie. Sprawdzaj ze wszystkimi uczestnikami konfliktu czy akceptują dane rozwiązanie.  
  • Pamiętaj, że nie musisz się spieszyć. Możecie dać sobie dużo czasu na zastanowienie się, co z daną sytuacją zrobić. Warto ustalić zasady współpracy na najbliższy czas.  
  • Możesz przeprowadzić zbiórkę o tematyce komunikacji, rozwiązywania konfliktów itp. Wplataj w pracę takie formy, jak sąd czy dyskusje. Pamiętaj, że rozwiązywanie konfliktów jest kompetencją, którą rozwijamy całe życie. Warto stwarzać zuchom/harcerzom możliwość do jej kształtowania.
Konflikty w drużynie