Trudności we współpracy z innymi instruktorami

Konflikty w zespole, który tworzą instruktorzy, drużynowi ze wspólnego hufca/środowiska są naturalnym procesem. Czym więcej osób, tym więcej różnych sposobów pracy, przemyśleń, poglądów i sytuacji, w których się ze sobą nie zgadzamy. Konflikty same w sobie nie są złe, mogą też przynosić dobre skutki – nowy sposób patrzenia na problem, inne pomysły, wypracowanie ważnych zasad współpracy itd. Nie należy się ich bać, należy jednak z nimi pracować. 

Możliwe przestrzenie do rozwijania się konfliktów w środowisku harcerskim:  

 • Różne podejścia do wychowywania dzieci, moje przekonania nie do końca są zgodne z zasadami panującymi w moim środowisku, 
 • Brak zgody na zasady panujące w zespole,  
 • Brak zaufania do kompetencji innych, 
 • Poczucie bycia niedocenionym w swoim środowisku,  
 • Różnice pokoleniowe,  
 • Nieprawidłowe stosunki między drużynowymi,   
 • Brak integracji wśród drużynowych/instruktorów, 
 • Trudna współpraca z instruktorami od lat zajmującymi te same funkcje itp. 

Co możesz zrobić, aby polepszyć Waszą współpracę?  

Nie każdy konflikt da się rozwiązać, ale zawsze warto próbować poukładać tak Wasze relacje, aby pozwalały one na dobrą pracę instruktorską i wzajemność w podejmowanych działaniach. Aby tak się stało, warto:  

 • Zidentyfikuj problem – poszukaj odpowiedzi na pytanie, o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi? Próba nazwania tego, co się dzieje, może się okazać bardzo pomocna w szukaniu rozwiązań:
  • Zastanów się od czego konflikt się rozpoczął? 
  • Co jest przyczyną, a co skutkiem konfliktu?  
  • Kto jest w niego zaangażowany? 
 • Zastanów się, w jaki sposób można ten konflikt rozwiązać.   
  Dobrym wsparciem w konflikcie bywa czasami możliwość omówienia go z drugą, zaufaną osobą – taka rozmowa daje czasami większe poczucie dystansu do konfliktu i większe możliwości do szukania jego rozwiązań.   

Oto możliwe sposoby rozwiązań konfliktu: 

 • Indywidualna rozmowa z osobą, z którą czujesz się w konflikcie. 
  Celem takiej rozmowy powinno być nazwanie tego, co się między Wami dzieje i wspólne poszukiwanie sposobu na rozwiązanie konfliktu. Jeśli nie jest możliwe rozwiązanie konfliktu, warto, aby w tej rozmowie ustalić obszary i jasne zasady dalszej współpracy. 
 • Poproszenie o pomoc w rozmowie i w ustaleniu zasad dalszej współpracy zaufaną osobę – ważne, aby była to osoba nieuczestnicząca w konflikcie, którą i Ty i druga strona darzycie zaufaniem/akceptujecie.  
 • Poproszenie namiestnika/komendanta hufca o ustalenie zasad dalszej współpracy w obszarach, których dotyczy konflikt, a w których nie możecie go samodzielnie rozwiązać.  

Pamiętaj, że każdy konflikt wymaga poszanowania drugiej osoby i jej działań, oczywiście jeśli nie są niezgodne z dobrem wychowanków i innych ludzi. Warto też nieustająco wzmacniać swoje umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, w tym zakresie można skorzystać z kursów i szkoleń oferowanych w ZHP i poza organizacją lub sięgnąć do dobrych pozycji książkowych.  

Bibliografia

 • materiały z kursu Lider plus  
 • E. Berne, W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2005.
 • A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,   Media Rodzina, Poznań 1998. 

Linki

Trudności we współpracy z innymi instruktorami