Trudności organizacyjne we współpracy z rodzicami, takie jak np. zbieranie składek czy dokumentów.

  • Monitoruj sytuację na bieżąco, wysyłaj grzeczne przypomnienia mailem lub smsem. Jeśli to nie przyniesie poprawy, zorganizuj zebranie dla rodziców. Podczas tego zebrania dopilnuj, aby wszyscy wypełnili dokumenty na miejscu oraz przedstaw rodzicom wagę terminowości wpłat –  z nią związany jest szybszy zwrot części składki na działalność programową drużyny.
  • Jeśli taka sytuacja nadal ma miejsce, zaproś na spotkanie z rodzicami Skarbnika lub Komendanta Hufca.
  • Jeśli jesteś niepełnoletnim drużynowym, pamiętaj o zaproszeniu na zebranie z rodzicami pełnoletniego opiekuna.
  • Pamiętaj o poinformowaniu rodziców, że w przypadku niezapłacenia składek za dany kwartał, dziecko zostanie usunięte z Ewidencji ZHP i co za tym idzie, przestanie być członkiem ZHP.
Trudności organizacyjne we współpracy z rodzicami, takie jak np. zbieranie składek czy dokumentów.