Samookaleczenia

Zdarza się, że samookaleczeń dokonują osoby, które cierpienie psychiczne próbują zagłuszyć cierpieniem fizycznym. Ranią one wtedy swoje ciała, by uwolnić się od trudnych emocji takich jak: lęk, niepokój, rozpacz czy wściekłość. Wspólnym mianownikiem krzywdzenia siebie jest poczucie osamotnienia.  Gdy do samookaleczeń dojdzie wtedy, gdy wychowanek znajduje się pod Twoją opieką, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:  Reaguj od […]

Próby samobójcze

Czy słyszałeś, aby któryś z Twoich harcerzy: mówił o odebraniu sobie życia?  uważał, że jego życie nie ma sensu? próbował już wszystkiego i nic mu nie pomaga? marzył o swojej śmierci? próbował odebrać sobie życie?  Myśli samobójcze mogą pojawiać się wtedy, gdy osoba uważa, że znajduje się w tak trudnej sytuacji i jest tak nieszczęśliwa, że nie ma ochoty […]

Alkohol/ używki

Zachowania autodestrukcyjne przejawiają się m.in. w stosowaniu substancji szkodliwych dla organizmu – nikotyna, narkotyki, dopalacze, nadużywanie alkoholu. Te uzależnienia są wysoce niebezpieczne i prowadzą do wyniszczenia organizmu.   Najważniejsze i najbardziej potrzebne jest udzielenie pomocy młodej osobie w zrozumieniu siebie i swoich potrzeb, przepracowaniu trudnych emocji i doświadczeń, zdobycie większej motywacji do nauki, umiejętności zdrowego radzenia sobie z trudnościami.  Jeśli dowiesz się, że w […]