Brak wspólnego frontu wychowawczego, wspólnej wizji drużynowego i rodzica na temat tego, jak radzić sobie z trudnościami.

  • Zorganizuj zebranie dla rodziców (możesz poprosić o wsparcie i obecność na zebraniu starszego, bardziej doświadczonego instruktora, do którego masz zaufanie) – przedstaw założenia misji ZHP, metody harcerskiej i metodyki, w której pracuje jednostka oraz  wartości, które są promowane w ZHP.
  • Podczas zebrania spróbujcie wypracować wspólny front wychowawczy – jasno określ zasady obowiązujące w drużynie/gromadzie, na co możesz się zgodzić, na co nie.
  • Jeśli problem dotyczy konkretnego dziecka, porozmawiaj indywidualnie z rodzicami, weź pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka, wysłuchaj uważnie rodziców i sprawdź, które z ich propozycji możesz przyjąć, a które są w Twojej drużynie nie do zaakceptowania.
  • Jasno przedstaw, jakie jest Twoje stanowisko w danej sytuacji wychowawczej.
Brak wspólnego frontu wychowawczego, wspólnej wizji drużynowego i rodzica na temat tego, jak radzić sobie z trudnościami.