Drużynowy ma trudności w określeniu roli rodziców w drużynie (rodzice chcą mieć większy wpływ na działalność drużyny/gromady niż wyobraża to sobie drużynowy).

  • Ustal stałą formę komunikacji z rodzicami – np. SMS, Facebook – z zachowaniem poufności danych wrażliwych – RODO, maile, kartki drukowane z informacją dla rodziców, nr telefonu w ograniczonych godzinach – pamiętaj, że nie musisz być dostępny 24 godz/dobę. 
  • Zorganizuj zebranie dla rodziców i wyjaśnij, jakie masz oczekiwania wobec rodziców. Wypracujcie wspólną ścieżkę współpracy w taki sposób, żeby nie było to zbyt uciążliwe dla Ciebie i powierzonych Tobie dzieci i jednocześnie dawało rodzicom możliwość wnoszenia propozycji/uwag.
  • Wytłumacz zasady funkcjonowania drużyny harcerskiej/gromady i określ jasno granice ingerencji rodziców np. w program pracy drużyny/gromady.
  • Bądź konsekwentny w przestrzeganiu ustalonych zasad i granic. 
Drużynowy ma trudności w określeniu roli rodziców w drużynie (rodzice chcą mieć większy wpływ na działalność drużyny/gromady niż wyobraża to sobie drużynowy).