Dziecko nadpobudliwe

Nadpobudliwe dziecko zwykle wymaga szczególnej uwagi ze strony dorosłego. W pracy  z dzieckiem nadpobudliwym istotne znaczenie będą miały takie cechy dorosłego jak: opanowanie, umiejętność formułowania jasnych i krótkich komunikatów, umiejętność przewidywania skutków działań i zdarzeń, umiejętność wyznaczania granic. 

 Zazwyczaj, kiedy mówisz “dziecko przeszkadza” na zbiórce najczęściej masz na myśli, że:  

 • Głośno rozmawia z kolegami i koleżankami, 
 • Nie zwraca uwagi na Twoje polecenia, 
 • Odmawia wykonania jakiegoś zadania, 
 • Wierci się, biega i skacze w czasie przewidzianym na inną aktywność, 
 • Przekrzykuje kolegów, wygłupia się, przeklina, 
 • Przerywa innym wypowiedź, 
 • Musi natychmiast zrealizować swój pomysł, nie czeka na swoją kolej, 
 • Reaguje w sposób nieadekwatny do sytuacji – zbyt impulsywny itp. 

 Może tak się dziać z kilku powodów. Być może dziecko:  

 • Nudzi się – zadanie, które mu zaproponowałeś nie jest dla niego atrakcyjne;  
 • Jest zmęczone np. nadmiarem zajęć w danym dniu, a zbiórka wypada po wszystkich zajęciach w szkole; 
 • Jest głodne i nie potrafi skupić się na niczym innym;  
 • Jest wesołe, ma potrzebę ruchu;  
 • Próbuje zwrócić na siebie uwagę rówieśników i dorosłych, bo zazwyczaj jest niedoceniane;  
 • Próbuje zaimponować rówieśnikom i w ten sposób zdobyć kolegów;  
 • Nie jest chwalone;  
 • Nie osiąga sukcesów;  
 • Nie skupia się na zadaniu i wówczas zaczyna robić coś innego; 
 • Cierpi na zaburzenia zachowania, np. ADHDADD, które wymagają specjalistycznej pomocy terapeutów. 

 Co na pewno możesz z tym zrobić?  

 • Ustal z dziećmi zasady wzajemnej współpracy na zbiórkach. Omówcie, co można robić, a czego nie wolno. Skorzystaj z metodyki pionu, w którym działasz, wykorzystaj instrumenty metodyczne – stopnie i sprawności, aby wspierać właściwe zachowania. 
 • Zaplanuj atrakcyjne zajęcia. Twoje zbiórki nie mogą być nudne i szkolne. Zrób z zuchami lub harcerzami coś ciekawego, pokaż im nowe miejsca. Zbiórka to czas pełen radości i zabawy. Często spędzajcie go na świeżym powietrzu, w ruchu. 
 • Pamiętaj o rozwoju dzieci i młodzieży – dostosuj przebieg i tematykę zbiórki do możliwości dzieci.  
 • Zadbaj o przemienność form podczas zbiórki. Siedzenie przez godzinę w kręgu lub godzinne ćwiczenie musztry to naprawdę zły pomysł. Rób ruchowe przerywniki. 
 • Pomyśl, z czym przychodzą na twoją zbiórkę dzieci, z jakim bagażem doświadczeń, postaraj się lepiej je poznać. 
 • Do dziecka nadpobudliwego, z trudnościami w koncentracji mów krótkimi zdaniami, przypominaj o tym, co jest do zrobienia, kieruj jego pracą. 
 • W przypadku nadmiernej ruchliwości dziecka poproś je o wykonanie drobnych czynności np.: zawieszenie plakatu, rozdanie flamastrów, podanie rekwizytu do zabawy itp. 
 • Zauważ każdy etap pracy dziecka, mów powoli i spokojnym głosem – to uspokaja. 
 • Gdy dziecko biega, odciągnij jego uwagę, zaproponuj inne zajęcie: „Chodź, pomóż mi…”. 
 • Za każdym razem pokazuj dziecku, co robi dobrze, z czego się cieszysz.  
 • Przypominaj o ustalonych zasadach.  

Dla dzieci nadpobudliwych nie tylko ruch jest ważny.

Przykłady ćwiczeń dobrych dla dzieci nadpobudliwych, które możesz wykorzystać na zbiórkach: 

 • Stemplowanie na papierze, 
 • Kopiowanie rysunków, 
 • Odrysowywanie wzorów, 
 • Rysowanie lub malowanie na papierze, 
 • Rysowanie kredką na ciemnym papierze, 
 • Wysypywanki z piasku, 
 • Rysowanie nitką, 
 • Kompozycje ze sznurka i kolorowych włóczek, 
 • Malowanie na podkładzie z kaszy, 
 • Kolorowa wydzieranka, 
 • Modelowanie z plasteliny lub ciastoliny.   

  Jak reagować na niewłaściwe zachowanie dziecka? 

 • Szybko – zareaguj natychmiast, gdy zachowanie dziecka jest niewłaściwe lub zagraża ono bezpieczeństwu. 
 • Skutecznie – doprowadź sprawę do końca, nie zostawiaj niedokończonych rozmów. 
 • Sprawiedliwie – reaguj odpowiednio do sytuacji, nie przesadzaj i nie bagatelizuj. 
 • Sympatycznie – bądź zawsze przyjacielem dziecka, nie rób z siebie wroga. 
 • Słownie – nigdy nie stosuj przemocy ani kar fizycznych
Dziecko nadpobudliwe