Choroba przewlekła dziecka (np. cukrzyca, astma, alergie, celiakia, mukowiscydoza)

Choroby przewlekłe to choroby, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące lub często nawracają i mają małe nasilenie objawów, oraz zwykle są nieuleczalne, co oznacza, że możliwe jest tylko łagodzenie objawów i hamowanie postępu choroby. Do chorób przewlekłych należą między innymi: cukrzyca, astma, alergie, celiakia, mukowiscydoza. 

Choroba przewlekła powoduje wiele zmian, które mogą wpływać na życie dziecka. Zmiany te dotyczą: 

 1. Rozwoju motorycznego i sprawności fizycznej: 
 • dziecko szybciej się męczy, 
 • jego ruchy mogą być zwolnione, mniej dokładne i nieskoordynowane, co utrudnia mu ogólne poruszanie się, 
 1. Rozwoju umysłowego (funkcji poznawczych – uczenie się, zapamiętywanie oraz skupienie uwagi):  
 • przyjmowane przez dziecko leki mogą utrudniać pełną aktywność podczas zbiórek, 
 • dziecko może odczuwać ból i zmęczenie, 
 1. Rozwoju społecznego i emocjonalnego (kontaktów z rówieśnikami): 
 • jego zmniejszona aktywność ruchowa może ograniczać kontakty ze zdrowymi rówieśnikami, 
 • zmiany w wyglądzie zewnętrznym, szczególnie w okresie dorastania, mogą powodować kompleksy
 • ból, poczucie zmęczenia i inne dolegliwości często powodują obniżony nastrój  
  i sprawiają, że dziecko nie ma ochoty na jakiekolwiek kontakty z kolegami. 

Jeśli zdecydujesz się przyjąć chorego zucha/harcerza, poznaj: 

 • krótką historię jego choroby, 
 • specjalne potrzeby dziecka, 
 • procedury medyczne wymagające wykonania w trakcie pobytu dziecka z nami, 
 • specjalne potrzeby dietetyczne,  
 • potrzeby związane z transportem, 
 • główne problemy dziecka i konieczne środki ostrożności, 
 • zasady postępowania i procedury wymagane w nagłych sytuacjach – osoby i instytucje, z którymi trzeba się skontaktować,  
 • numery telefonów do rodzica – pamiętaj by zawsze mieć je pod ręką, 
 • podział zadań i zakresu odpowiedzialności w opiece nad dzieckiem.  

Co możesz zrobić, by choremu dziecku było lepiej w gromadzie/drużynie?

 • aktualizuj wiedzę o dziecku i jego bieżącej sytuacji oraz jego potrzebach i sposobie postępowania w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia,  
 • pamiętaj, że największą wiedzę o dziecku ma rodzic,  
 • pamiętaj, że Twój lęk jest naturalny, poznaj sytuację i dziecko, jednak, gdy sytuacja Cię przerasta, nie bój się prosić o pomoc, 
 • zapewnij przyjazną atmosferę wśród dorosłych i w grupie rówieśniczej, 
 • zadbaj o zrozumienie sytuacji dziecka przez wszystkich, 
 • dostosuj sposoby i formy pracy do aktualnych trudności dziecka. (obniżenie koncentracji uwagimęczliwość, wolne tempo pracy, zmienność nastroju, niecierpliwość, drażliwość oraz zmienność zachowań i zainteresowań.) 
 • zapewnij dziecku pomoc i odpowiednie warunki do pracy i odpoczynku, dostosowane do aktualnych potrzeb,  
 • zachowaj spokój, pewność i opanowanie, które pozwoli bez lęku udzielić dziecku pomocy i wsparcia,  
 • zapewnij zaplecze medyczne oraz opracuj procedury postępowania w sytuacji pogorszenia samopoczucia dziecka lub zagrożenia życia, 
 • pamiętaj, że nie wolno podawać dziecku leków, na koloniach i obozach pielęgniarka podaje leki na podstawie zaświadczenia lekarza, w innych sytuacjach dziecko bierze samo za wskazaniem lekarskim i rodzica. 

Jeżeli coś Cię niepokoi porozmawiaj o tym z rodzicami dziecka. Wspólnie spróbujcie ustalić możliwości i bariery w pracy z dzieckiem, by zarówno ono, jak i reszta drużyny była odpowiednio zaopiekowana. Możesz skonsultować się ze znajomym instruktorem, być może pedagogiem lub nauczycielem, który podpowie ci odpowiednie formy pracy i sposoby postępowania. 

Jeżeli pomimo to czujesz, że sytuacja przerasta Cię i nie masz pomysłu na pracę z dzieckiem masz prawo odmówić udziału dziecka w zbiórkach lub wskazać rodzicom inną drużynę,  
w której ich dziecko mogłoby się odnaleźć. 

Linki: 

Choroba przewlekła dziecka (np. cukrzyca, astma, alergie, celiakia, mukowiscydoza)