Słowo o spektrum autyzmu (w tym również Zespół Aspergera)

Autyzm u każdej osoby może przejawiać się trochę inaczej. Dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń –  od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm charakteryzuje się innym sposobem postrzegania świata i myślenia. 

Objawy autyzmu dotyczą: 

 1. Nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi: 
 • Brak zrozumienia zachowania innych ludzi,  
 • Trudności w nawiązywaniu zwykłego, swobodnego kontaktu,  
 • Niezainteresowanie ludźmi lub nieświadomość ich obecności, 
 • Nielubienie dotyku, np. przytulania. 
 1. Umiejętności komunikowania się: 
 • zamiast mowy używanie innych form komunikacji, np. gesty, wskazywanie obrazków w specjalnych książkach, pisanie, 
 • używanie mimiki twarzy niedostosowanej do wypowiedzi, 
 • trudności z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy, 
 • mowa czasem może wydawać się usztywniona albo niepasująca do sytuacji,  
  np. wymawianie każdego zdania jak pytania, 
 • mówienie o sobie w 3 osobie, tj. Maciek chce jabłko – zamiast: ja chcę jabłko, 
 • branie wypowiedzi zbyt dosłownie – nierozumienie poczucia humoru, ironii, metafor. 
 1. Przywiązania do schematów:  
 • Przywiązanie do jednego wzorca lub rutyny w myśleniu i zachowaniu, np. chodzenie zawsze tą samą drogą do szkoły,  
 • Stereotypowe zachowania, np. ogromne zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy, 
 • Wielokrotne powtarzanie ruchów, takich jak machanie rękami na wysokości oczu, kręcenie się wokół własnej osi, 
 • Spędzanie dużo czasu na układaniu rzeczy w specyficzny sposób, obserwowaniu poruszających się przedmiotów, np. wentylator, pralka lub koncentrowanie się na specyficznej części przedmiotu np. kółko od auta, 
 • Nietypowe przywiązanie do rzeczy, np. kluczy, włączników światła, nitki. 
 1. Innego odbierania świata za pomocą zmysłów
 • Odczuwanie swojego ciała jakby nie miało się nad nim pełnej kontroli, np. z rękami  i nogami wszystko jest w porządku, a mogą mieć problemy z chwyceniem długopisu, przeskoczenie przez skakankę,  
 • Nieprawidłowa postawa, niezręczność ruchowa, ekscentryczny sposób poruszania się, np. chodzenie jedynie na palcach 
 • Nadwrażliwe zmysły albo zbyt małe odczuwanie przez zmysły, np. patrzenie drugiej osobie w oczy może być przykrym doświadczeniem dyskomfortu lub nawet bólu albo tłoczne pomieszczenie pełne głośnych dźwięków wiąże się z uczuciem paniki

Autyzmu nie widać na pierwszy rzut oka. Nietypowe zachowanie może być odczytywane jako niegrzeczne. Dzieci i młodzież z autyzmem oraz ich rodzice mogą doświadczać przez to nietolerancji. Pamiętaj, że największą wiedzę o swoim dziecku ma rodzic, który jest na bieżąco z dzieckiem oraz jego lekarzem i terapeutą.  

Podstawowe zasady pracy z dzieckiem autystycznym:  

 • Opracuj plan zajęć i każdorazowo zapoznaj dziecko z ich strukturą, odwołuj się do niego przy zmianie form aktywności (np. tablica obrazkowa, plan zajęć).  
 • Informuj dziecko o zmianie przebiegu zajęć lub w przebiegu czynności, o przyszłych, możliwych zmianach. 
 • Wyraźne zaznaczaj koniec określonej aktywności, zabawy, zadania zanim przejdziesz do następnej czynności. 
 • Zapewnij możliwość odizolowania się w sytuacji trudnej np. ustal miejsca, gdzie dziecko może wtedy pójść.  
 • Umożliwiaj przerwy na odpoczynek. 
 • W razie potrzeby kieruj polecenia indywidualnie, powtarzaj je i sprawdzaj stopień zrozumienia. Używaj krótkich zdań, tak by instrukcje były całkowicie jasne. 
 • Ukierunkowuj pracę na konkretne zainteresowania ucznia i wykorzystuj je przy planowaniu sytuacji zadaniowych. 
 • Pomóż w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami, wspieraj w działaniach zespołowych − np. włączaj do gier i zabaw zespołowych. 

Linki

Słowo o spektrum autyzmu (w tym również Zespół Aspergera)