Słowo o zaburzeniach zachowania

Zaburzenia zachowania to cechy, które utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach, w których wymaga się od niego przystosowania do różnych ról społecznych i ustosunkowywania się do siebie samego, rodzeństwa, kolegów, rodziców, nauczycieli. Przyjmuje się, że z zaburzeniem zachowania mamy do czynienia wtedy, kiedy jest ono wyraźnie odmienne od oczekiwanego i nieadekwatne do sytuacji. Równocześnie staje się regułą (jest powtarzalne) i dziecko prezentuje taki stały zestaw zachowań w różnych sytuacjach.  

Objawy zaburzeń zachowania u dzieci:

 • napady złości, 
 • tendencja do wchodzenia w konflikty, zarówno z rówieśnikami, jak i nauczycielami czy rodzicami, 
 • postępowanie niezgodne z ogólnie przyjętym systemem norm i wartości, 
 • sprawianie (całkowicie celowo) innym ludziom przykrości, 
 • mściwość, 
 • częste kłamanie (czasami w celu uzyskania jakiejś korzyści, czasami całkowicie bezcelowe), 
 • okrucieństwo (w stosunku do ludzi, jak i do zwierząt), 
 • ucieczki z domu, 
 • celowe niszczenie przedmiotów – niszczenie mienia, graffiti, wandalizm itp., 
 • napady agresji (włącznie z tendencją do wchodzenia w bójki), 
 • brak empatii i troski o innych – pokazywanie braku uczuć w stosunku do cudzego cierpienia i bólu, brak wyrzutów sumienia, 
 • kradzieże, 
 • naruszanie zasad i przepisów prawa, 
 • zachowania prowokacyjne. 

Każde zaburzenie zachowania wymaga wnikliwej oceny psychiatry dziecięcego, ponieważ może wynikać z czynników środowiskowych, ale może być także manifestacją poważniejszych zaburzeń psychicznych. Rokowanie jest tym lepsze, im szybciej podjęta zostaje terapia u psychologa dziecięcego i leczenie u psychiatry dziecięcego. Pamiętaj, że największą wiedzę o swoim dziecku ma rodzic, który jest na bieżąco z dzieckiem oraz jego lekarzem i terapeutą. 

Jeżeli zachowanie Twojego podopiecznego niepokoi cię, porozmawiaj o nim z jego rodzicami.  Wspólnie spróbujcie ustalić zasady pracy z dzieckiem. Przemyśl metody i formy pracy, jakie przyjmujesz w pracy z danym dzieckiem. Możesz skonsultować się ze znajomym instruktorem, być może pedagogiem lub nauczycielem, który podpowie ci odpowiednie formy pracy  i sposoby postępowania. 

Jeżeli pomimo to czujesz, że sytuacja przerasta Cię i nie masz pomysłu na pracę z dzieckiem, masz prawo odmówić udziału dziecka w zbiórkach i/lub wskazać rodzicom inną drużynę, w której ich dziecko mogłoby się odnaleźć. 

Linki

Słowo o zaburzeniach zachowania