Trudności w szkole

Moi harcerze mają słabe oceny, mogą nie zdać do następnej klasy, nie chce im się chodzić do szkoły. 

Zuchy i harcerze często mają trudności w nauce, które czasami mogą wiązać się z różnymi zaburzeniami, np. dysleksją rozwojowąobniżoną sprawnością umysłową (niepełnosprawność intelektualna), ADHD

Dziecko może mieć problemy z: 

  • czytaniem,  
  • pisaniem,  
  • liczeniem  
  • planowaniem i organizacją pracy  
  • orientacją w przestrzeni  
  • równowagą,  
  • wiązaniem sznurowadeł, 
  • koordynacją wzrokowo ruchową – np. z odwzorowaniem / z odbiciem lustrzanym. 

Pamiętaj, że wpływa to też na pracę dziecka w drużynie/gromadzie. Planując pracę weź pod uwagę trudności, z którymi będzie musiało się zmierzyć.  

Z punktu widzenia drużynowego najtrudniejszy w sytuacji trudności z nauką jest fakt, że rodzice dziecka lub samo dziecko stwierdza, że harcerstwo przeszkadza mu w realizacji obowiązków szkolnych. Jeżeli masz takich harcerzy w drużynie, to pamiętaj, że za naukę odpowiedzialny jest ten młody człowiek. Jednak masz narzędzia metodyczne pozwalające zmotywować harcerza do podniesienia niektórych szkolnych umiejętności, ocen czy realizacji zadań na terenie szkoły. Są to sprawności i stopnie harcerskie. Ponadto działania harcerskie (zbiórki, projekty, gry, zabawy, itp.) też mogą uczyć uczenia się czy organizowania własnego czasu – umiejętności potrzebnych również w życiu szkolnym. 

Linki

Trudności w szkole