Alkoholizm w rodzinie

Alkoholizm to choroba polegająca na utracie zdolności do kontrolowania ilości spożytego alkoholu. To choroba całej rodziny. Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny prowadzi do wywołania u pozostałych następujących objawów: strach, lęk, gniew, smutek, napięcie, wstyd, upokorzenie. Może się zdarzyć, że taka rodzina czuje się napiętnowana, co może prowadzić do wycofania się ich z życia […]

Trudności we współpracy z innymi instruktorami

Konflikty w zespole, który tworzą instruktorzy, drużynowi ze wspólnego hufca/środowiska są naturalnym procesem. Czym więcej osób, tym więcej różnych sposobów pracy, przemyśleń, poglądów i sytuacji, w których się ze sobą nie zgadzamy. Konflikty same w sobie nie są złe, mogą też przynosić dobre skutki – nowy sposób patrzenia na problem, inne pomysły, wypracowanie ważnych zasad współpracy itd. Nie należy się […]

Integracja nowego członka drużyny

Gdy po naborze do drużyny/gromady przychodzi kilka nowych osób, proces adaptacji  i integracji dzieci wydaje się być prostszy niż w sytuacji, gdy do drużyny/gromady dołącza jedna osoba. Nowe dzieci, będąc w podobnej sytuacji, wspierają się nawzajem, budując między sobą relacje i wspólnie poznając nowe dla nich sytuacje związane z działalnością drużyny.   Jak wesprzeć dziecko, gdy jest jedynym nowym członkiem gromady/drużyny?  Pamiętaj, że integracja to proces, na […]

Agresja pomiędzy harcerzami/zuchami.

Agresywne zachowanie to takie, które wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną (powoduje cierpnienie) drugiej osobie. Gdy dochodzi do agresywnych zachowań pomiędzy członkami drużyny/gromady oznacza to, że dzieci są w konflikcie. Zapewne sytuacja ta wiąże się z silnymi emocjami. Dziecko zachowujące się agresywnie rozpaczliwie próbuje o coś zadbać i nie radząc sobie  z sytuacją, wybiera zachowanie trudne, a nawet krzywdzące dla otoczenia.   Jak pomóc harcerzom/zuchom w sytuacji, gdy dochodzi do zachowań agresywnych?  […]

Konflikty w drużynie

Tam, gdzie jest zespół ludzi pojawiają się konflikty (różnice zdań). Są one naturalnym zjawiskiem w grupie  i nie trzeba się ich bać. Warto na nie spojrzeć jak na możliwość lepszego poznania siebie nawzajem.   Co możesz zrobić, by w sytuacji wystąpienia konfliktu wesprzeć swoich harcerzy/zuchy?  Pozostań obiektywny(a), nie stawaj po żadnej ze stron, nawet, jeśli uważasz, że któraś osoba biorąca udział w konflikcie ma rację. Pamiętaj, […]

Dyskryminacja

Dyskryminacja to taka sytuacja, w której osoba jest odrzucana, nieprzychylnie traktowana  z uwagi na jakąś jej cechę. Sytuację taką często odbieramy jako niesprawiedliwą i krzywdzącą. Gdy dochodzi do takich zachowań wśród naszych zuchów lub harcerzy, należy reagować. Każdy członek drużyny ma prawo do życia w szacunku i godności, a naszym zadaniem jako wychowawców jest wspierać podopiecznych w kształtowaniu takich cech.   Dlaczego dzieci […]

Harcerze przeklinają

Miło jest posłuchać, jak ktoś mądrze mówi. Znacznie trudniej jest słuchać kogoś, kto przeklina, używa wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe.   Dzieci, niezależnie od wieku, spotykają się z przeklinaniem w środowisku lokalnym lub domowym. Przeklinać potrafią już kilkulatki. Robią to oczywiście nieświadomie, powtarzając zasłyszane z otoczenia słowa. Im starsze, tym bardziej świadomie korzystają z języka. Zazwyczaj wiedzą, że wypowiadane przez nich słowa są uważane za wulgarne, ale robią […]

Słowo o zaburzeniach zachowania

Zaburzenia zachowania to cechy, które utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach, w których wymaga się od niego przystosowania do różnych ról społecznych i ustosunkowywania się do siebie samego, rodzeństwa, kolegów, rodziców, nauczycieli. Przyjmuje się, że z zaburzeniem zachowania mamy do czynienia wtedy, kiedy jest ono wyraźnie odmienne od oczekiwanego i nieadekwatne do sytuacji. Równocześnie staje się regułą (jest powtarzalne) i dziecko prezentuje […]

Słowo o spektrum autyzmu (w tym również Zespół Aspergera)

Autyzm u każdej osoby może przejawiać się trochę inaczej. Dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń –  od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm charakteryzuje się innym sposobem postrzegania świata i myślenia.  Objawy autyzmu dotyczą:  Nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi:  Brak zrozumienia zachowania innych ludzi,   Trudności w nawiązywaniu zwykłego, swobodnego kontaktu,   Niezainteresowanie ludźmi lub […]

Słowo o ADHD

ADHD to zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Nad objawami ADHD dziecko nie jest w stanie zapanować. Dotykają one zarówno dziewcząt jak i chłopców.  U chłopców dominują objawy nadmiernej ruchliwości, podczas gdy u dziewcząt częściej pojawiają się zaburzenia koncentracji.  Rodzicom, opiekunom i nauczycielom często trudno jest określić, czy problematyczne zachowanie dziecka jest objawem ADHD, czy po prostu przejawem “buntu”  i „niegrzeczności”.   Może […]